MENU
PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN

 

 
Carian Maklumat Harta

 

Perkhidmatan ini disediakan untuk orang awam mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesuatu harta tanah dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jenis maklumat yang boleh diberikan adalah kedudukan harta, maklumat pemilik, nombor lot, nombor hakmilik serta keluasan lot dan bangunan. Bayaran RM20.00 dikenakan untuk setiap carian maklumat harta.