MENU


Apakah Notis Pindahmilik ?
 
Notis ini merupakan makluman bertulis daripada pemilik harta bahawa berlakunya pertukaran nama pemilik harta akibat berlaku jualbeli atau warisan harta pusaka. Notis pindahmilik kerana jualbeli atau warisan harta pusaka dibuat menggunakan Borang I manakala pertukaran pemilik akibat kematian dibuat menggunakan Borang J.
 
Bagaimana Hendak Mendaftarkan Notis Pindahmilik ?
 
Dapatkan Borang I atau Borang J di Jabatan Penilaian MBJB atau dicetak terus melalui laman web ini. Pendaftaran Notis Pindahmilik juga boleh dibuat melalui peguam yang dilantik. Setelah dilengkapkan, kembalikan semula ke Jabatan Penilaian MBJB dengan dilampirkan dokumen-dokumen berikut :

 

1.
Satu Salinan resit cukai harta terkini yang telah dibayar.
2.
Satu Salinan Kad Pengenalan Setiap Pemilik (bagi individu) atau Borang 9/13 (bagi syarikat).
3.
Satu Salinan Dokumen Hakmilik mana-mana yang berikut :
  -
Geran dengan nama pemilik terkini (jika telah memiliki Geran); atau
  -
Surat Hakmilik Sementara dengan nama pemilik asal dan Borang 14A (jika belum memiliki Geran); atau
  -
Perjanjian Jualbeli (mukasurat depan, mukasurat 1 dan Jadual Pertama sahaja) bagi rumah pangsa / apartment / kondominium yang belum dikeluarkan Hakmilik Strata;
4.
Bayaran pendaftaran RM50.00 untuk 1 transaksi pindahmilik. Jika menggunakan cek / wang pos, bayar kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru.