MENU
Apakah yang terjadi sekiranya mempunyai tunggakan cukai harta ?

Notis berdenda akan dikeluarkan kepada pemilik harta yang tidak menjelaskan cukai harta mengikut masa yang ditetapkan. Tempoh masa yang tidak dikenakan notis berdenda adalah bulan Januari sehingga bulan Februari bagi penggal pertama, penggal kedua pula adalah dari bulan Julai sehingga bulan Ogos. Denda yang dikenakan sebagaimana berikut :

RM 50.00 dan kurang RM   2.00
RM 50.01 - RM 500.00 RM   4.00
RM 500.1 - RM 1000.00 RM 10.00
RM 1000.01 dan lebih RM 15.00
  • Sekiranya pemilik masih gagal menjelaskan tunggakan cukai harta, operasi sitaan harta alih akan dijalankan di kawasan-kawasan terpilih.
     
  • Selain dari operasi sitaan, tindakan kaveat (menghalang apa-apa transaksi dari berlaku ke atas pegangan-pegangan terpilih . Tindakan ini bagi memastikan tiada tunggakan setelah pindahmilik berlaku.
     
  • Permohonan bayaran ansuran bagi tunggakan cukai harta yang tinggi juga diterima. Kelulusan adalah mengikut budibicara pihak Majlis.