MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Jan - Mac 2012

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2012
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Jumlah
1.
e-Lesen
874 23  874  22 965 25 2713
2.
e-Bayar
38 1 38  1 46 1 122
3.
e-Premis
469 12 469  11 368 9 1306
4. e-Perpustakaan 236 6 236  6 231 6 703
5.
e-CSI
96 2 96  2 98 3 293
6.
OSC-Online
243 6 241  6 302 8 786
7.
e-Street Directory
1023 27 1200  30 1050  27 3273
8.
e-Jawab
51 1 51  1 69   171
9.
e-Borang
88 2  88  2 84 2 260
10.
e-Price Watch
104 3  104  3 201 5 409
11.
e-Direktori Staf
563 15  563  14 369 9 1495
12.
e-PIPS
42 1  33  1 49 1 124
13. e-Mesyuarat Penuh 20 1  20  1 32 1 72
14. MyVIS (Sistem Tunda Kenderaan) - -  50  1 67 1 117