MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

April - Jun 2012

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2012
April
%
Mei
%
Jun
%
Jumlah
1.
e-Lesen
1022 23  988 23 996 24 3006
2.
e-Bayar
89 2 87  2 67 2 243
3.
e-Premis
497 11 436 10 397 9 1330
4. e-Perpustakaan 216 5 321  7 324 8 861
5.
e-CSI
97 2 83  2 58 1 238
6.
OSC-Online
366 8 371  9 239 6 976
7.
e-Street Directory
1100 25 1033  24 1063  26 3196
8.
e-Jawab
66 1 52 1 69  2 187
9.
e-Borang
87 2  89  2 83 2 259
10.
e-Price Watch
244 6 201  5 311 7 756
11.
e-Direktori Staf
362 8  394  9 279 7 1035
12.
e-PIPS
45 1  65 1 59 1 169
13. e-Mesyuarat Penuh 35 1  36  1 35 1 106
14. MyVIS (Sistem Tunda Kenderaan) 70 2  81  2 88 2 239
15. MyCOM ( Sistem Semakan Kompaun) 70 2  85  2 91 2 246