MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Julai - September 2012

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2012
Julai
%
Ogos
%
Sept
%
Jumlah
1.
e-Lesen
869  29 946 30 1012 32 2,827
2.
e-Bayar
 99  3  85  3  90  3 274
3.
e-Premis
 366  12  379  12  401  13 1,146
4. e-Perpustakaan  238  8 266  9  233  7 737
5.
e-CSI
 65  2  60  2  51  2 176
6.
OSC-Online
 266  9  287  9  344  11 897
7.
e-Street Directory
 41  1  40  1  42  1 123
8.
e-Jawab
 53  2  49  2  30  1 132
9.
e-Borang
 81  3  86  3  79  3 246
10.
e-Price Watch
 322  11  312  10  302  10 936
11.
e-Direktori Staf
 299  10  301  10  269  9 869
12.
e-PIPS
 56  2  61  2  31  1 148
13. e-Mesyuarat Penuh  38  1  32  1  30  1 100
14. MyVIS (Sistem Tunda Kenderaan)  99  3  94  3  98  3 291
15. MyCOM ( Sistem Semakan Kompaun)  101 3  112  4  103  3 316