MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Oktober - Disember 2012

No.
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2012
Oktober
%
November
%
Disember
%
Jumlah
1.
e-Lesen
985  31 1112 34 1013 29 3,110
2.
e-Bayar
 81  3 45  1  50  1 176
3.
e-Premis
 356  11  422  13  422  12 1,200
4. e-Perpustakaan  301  10  322  10  411  12 1,034
5.
e-CSI
 40  1  45  1  53  1 138
6.
OSC-Online
 355  11  321  10  366  11 1,042
7.
e-Street Directory
 51  2  49  2  89  3 189
8.
e-Jawab
 26  1  28  1  32  1 86
9.
e-Borang
 82  3  77  2  79  2 238
10.
e-Price Watch
 301  9  294  9  230  7  825
11.
e-Direktori Staf
 284  9  269  8  299  9 852
12.
e-PIPS
 41  1  46  1  60  2 147
13. e-Mesyuarat Penuh 32  1  32  1  36  1 100
14. MyVIS (Sistem Tunda Kenderaan)  101  3  122  4  146  4 369
15. MyCOM ( Sistem Semakan Kompaun)  126 4  132  4  166  5 424