MENU

PEMBERITAHUAN : PERMOHONAN PENDAFTARAN NOTIS JUALAN ATAU PINDAHMILIK (BORANG I) HANYA BOLEH DIBUAT SELEPAS BAYARAN CUKAI HARTA DIJELASKAN - TIADA PENGGUNAAN SALINAN RESIT CUKAI HARTA PENGGAL 2/2020 SELEPAS 4 JANUARI 2021. 

Permohonan Pendaftaran Borang I