MENU

PERMOHONAN PENDAFTARAN NOTIS JUALAN ATAU PINDAHMILIK (BORANG I) HANYA BOLEH DIBUAT SELEPAS BAYARAN CUKAI HARTA DIJELASKAN -  PENGGUNAAN SALINAN RESIT CUKAI HARTA PENGGAL 2/2022 SELEPAS 1 JULAI 2022

Permohonan Borang I