MENU

Pengemaskinian Maklumat/Syarikat/Pembekal/Individu bagi Tujuan Pembayaran Secara EFT

Semua Kontraktor/Pembekal/Individu diminta mengisikan borang akuan pengesahan profail syarikat/pembekal/individu untuk pembayaran secara Electronic Fund Transfer (EFT) bagi memudahkan lagi proses pembayaran (Borang Pembayaran Melalui EFT) (Borang Pembayaran Melalui EFT - Pemulangan Deposit)

Sila hantar borang yang telah dilengkapkan melaui fax/email/pos ke :

Bahagian Perbelanjaan dan Akaun
Jabatan Kewangan
Majlis Bandaraya Johor Bahru
Jalan Dato' Onn
80720 Johor Bahru

Tel  - 07-2198073
Fax -  07-2282558

Email eft@mbjb.gov.my