MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Jan - Mac 2020

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2020
JAN FEB MAC Jumlah
1 iTrafik MBJB 38 40 45 123
2 iPerolehan 50 45 61 156
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 56 60 46 162
4 OSC-Online 106 69 118 293
5 eKhidmat 300 294 162 756
6 JOP (Johor Epayment Portal) 62 42 46 150
7 e-Borang 88 90 97 275
8 e-Direktori Staf 144 89 98 331