MENU

PEMBERITAHUAN :

  LANJUTAN TEMPOH PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN & IKLAN SEHINGGA 31 MAC 2017

Untuk makluman semua, MBJB telah memutuskan untuk melanjutkan
tempoh pembaharuan lesen sehingga 31 Mac 2017, dalam tempoh itu, pemilik-pemilik premis
yang memperbaharui lesen mereka tidak akan dikenakan sebarang penalti.