MENU

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato' Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Survei Khas *Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1)*.

Kerjasama YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato' Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan amat diperlukan untuk melengkapkan survei ini menerusi capaian : https://bit.ly/SurveiCOVID19DOSM atau melalui imbasan kod QR yang disediakan.

Sama-sama kita membantu negara menangani krisis COVID-19.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan survei secara online bagi mengkaji kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada ekonomi dan individu di Malaysia. Survei ini mengandungi 21 soalan yang merangkumi 3 modul iaitu modul umum dan modul pekerjaan masing-masing mengandungi 9 soalan dan....

SURVEI PKP