MENU

PERMOHONAN GERAN BADAN PENGURUSAN JMB/MC
 

Bagi membantu pihak Badan Pengurusan (JMB/MC) dalam mengurus dan menyelenggara skim pembangunan berstrata di tempat mereka dengan berkesan, Kerajaan melalui KPKT telah menyediakan Geran Badan Pengurusan JMB/MC. Sehubungan itu, semua Badan Pengurusan adalah dijemput untuk memohon geran ini. Borang permohonan/maklumat lanjut mengenai permohonan boleh didapati di Pejabat Pesuruhjaya Bangunan (COB) MBJB/PBT lain atau di Laman Web KPKT di www.kpkt.gov.my

Broshur page 1

Broshur page 2