MENU

PENGURANGAN 80% KOMPAUN LALULINTAS JABATAN PENGUATKUASAAN [ TAWARAN DISKAUN BERAKHIR PADA 30 DISEMBER 2020 ]

MBJB menawarkan 80% pengurangan bagi kompaun di bawah Seksyen 46 1(g), Akta 133 Akta Jalan, Parit dan Bangunan dan UUK 6 (i)(g) Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran MBJB 1981 Pindaan 2014 serta kompaun-kompaun bertarikh sebelum 1 Julai 2020.

Tawaran diskaun berakhir pada 30 Disember 2020.

Diskaun Kompaun Penguatkuasaan