MENU

Pendaftaran Kontraktor Kerja-Kerja Lantikan Terus Secara Undian/Giliran/Pusingan . Pendaftaran boleh dibuat melalui aplikasi iPerolehan MBJB . Tempoh Pendaftaran Mulai 1 November 2021 - 30 November 2021.

Iklan Lantikan Terus