MENU

MAKLUMAN : Pembaharuan Lesen Perniagaan & Iklan MBJB Bagi Tahun 2020 Telah Dibuka Mulai 1 Oktober 2019 - 30 November 2019.

Bermula 1 Januari 2020 Lesen Perniagaan & Iklan, akan dibatalkan sekiranya pemilik lesen gagal melakukan pembaharuan lesen dalam tempoh yang telah ditetapkan. Pemilik lesen perlu membuat permohonan baharu berserta dokumen yang diperlukan.

Pembaharuan Lesen Perniagaan & Iklan 2020