MENU

PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK PERUNDING (PSP) : MULAI 20 FEB 2019 SEMUA ULASAN PEMATUHAN SYARAT TEKNIKAL (PELAN BARU BGN). PELAN UBAHAN TAMBAHAN (UBT) DAN PERMIT SEMENTARA (PMT) HANYA DIMAKLUMKAN MELALUI PORTAL OSC ONLINE (osconline.mbjb.gov.my)

Pemberitahuan Kepada Perunding