MENU

MBJB LAKSANA OSC 3.0 PLUS ONLINE MULAI 20 JULAI  2020

Selaras dengan keputusan Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil. 8/2020 bertarikh 12 Julai 2020, Pihak  MBJB akan melaksanakan OSC 3.0 PLUS ONLINE & MANUAL OSC 3.0 PLUS bermula 20 Julai 2020.

Keputusan ini adalah selari dengan pekeliling KPKT Bil. 1/2020 serta surat JKT(32) JKT.T800-3/1/4 JLD 3 Bertarikh 7 Januari 2020.

PELAKSANAAN OSC 3.0 PLUS ONLINE