MENU

MAKLUMAN TERKINI

Merujuk kepada Notis Tempoh Had Waktu Operasi Perniagaan yang telah dikeluarkan pada 1 Jun 2021, terdapat pindaan dan pelarasan SOP sepanjang PKP di peringkat negeri yang telah dikeluarkan sebagaimana di lampiran.

Had Waktu Operasi Aktiviti Perniagaan