MENU
Makluman : Pengecualian Bayaran Fi Lesen Penjaja Di Kawasan Pentadbiran MBJB Bagi Tahun 2020 Berkuatkuasa Mulai 01 Januari 2019 - 31 Disember 2020 Mengikut Jenis-Jenis Lesen Penjaja Yang Telah Ditetapkan.
 
Pengecualian ini hanya untuk bayaran fi lesen penjaja sepertimana yang telah ditetapkan dan semua penjaja wajib membuat permohonan bagi mendapatkan lesen tersebut.

Pengecualian Fi Lesen Penjaja