MENU

MBJB telah menerima Sijil Pengiktirafan dari pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) atas pencapaian 'Cemerlang' dalam memenuhi kriteria Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).

Tahniah dan syabas diucapkan buat seluruh warga kerja MBJB atas kejayaan ini.

Sijil Cemerlang EKSA MBJB