MENU

Kumpulan Compass dari Bahagian Teknologi Maklumat dan Bahagian Ukur Bahan & Kontrak telah mewakili MBJB ke Konvensyen Team Excellence ICC Wilayah Selatan 2017 pada 1-2 Ogos 2017 yang diadakan di Hotel Ramada Plaza, Melaka.

Program konvensyen ini melibatkan 77 agensi dari sektor awam dan sektor swasta. Kumpulan Compass telah berjaya memperolehi Anugerah Emas di konvensyen kali ini.

Anugerah Emas Team Compass