MENU

06 SEPTEMBER 2021 : Sekitar Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020 dan Sanjungan Budi Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini yang dilaksanakan secara atas talian. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua penerima anugerah. Semoga ini menjadi pemangkin kepada budaya kerja yang cemerlang, efisien dan berintegriti demi kepentingan seluruh warga bandar raya Johor Bahru.

#teammbjb

Sekitar Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020 dan Sanjungan Budi MBJB

Sekitar Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020 dan Sanjungan Budi MBJB