MENU

Program sumbangan makanan kepada gelandangan adalah merupakan program bersama beberapa gensi seperti Majlis Agama Islam Johor, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Johor, Jabatan Kebajikan Masyatakat, PDRM, Pejabat Daerah Johor Bahru dan MBJB.

Program sumbangan makanan diberikan sebanyak 2 kali sehari iaitu pada pukul 10 pagi dan 5 petang di Laman Tun Sri Lanang. Dalam program ini sebanyak 160 gelandangan telah menerima sumbangan makanan yang di sediakan.

Mana-mana badan NGO, korporat atau individu yang ingin menyumbang boleh disalurkan kepada pihak Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Johor.

Program sumbangan makanan

Program sumbangan makanan