MENU

RABU, 26 September 2018 - Bengkel '1 State 1 DCP Champion' anjuran MBJB dengan kerjasama Malaysia Productivity Corporation (MPC), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) dan Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) telah berlangsung. Matlamat utama program '1 State 1 DCP Champion' ini ialah untuk menambahbaik kecekapan dan keberkesanan urusan memperoleh permit-permit pembinaan. Seramai 60 peserta dari 26 jabatan kerajaan dan persatuan telah hadir dalam program tersebut.

 program '1 State 1 DCP Champion'