MENU

05 APRIL 2020 : Mesyuarat Berkala Datuk Bandar Johor Bahru bersama barisan Ketua Jabatan MBJB secara video conference bagi memantau perkembangan wabak COVID-19 dan perkara-perkara berkaitan pentadbiran MBJB pada pagi ini, 5 April 2020.

Mesyuarat Berkala Datuk Bandar Johor Bahru

Mesyuarat Berkala Datuk Bandar Johor Bahru