MENU

Sekitar Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis baharu, Majlis Bandaraya Johor Bahru, berkuatkuasa Oktober 2020 hingga 31 Disember 2021.

Berikut merupakan Ahli-Ahli Majlis yang telah mengangkat sumpah:

1. Abdul Latiff bin Ismail
2. Jayasilan a/l Gopal
3. Mohd Faizal bin Rahaman
4. Mohamad Isa bin Mohamad Basir
5. Nur Faizal bin Abdullah
6. Dzulkifli bin Suleman

Tahniah diucapkan.

 

AHLI MAJLIS

AHLI MAJLIS