MENU

Program "Focus Group Discussion" Kajian Semula RKK Perindustrian Majlis Bandaraya Johor Bahru yang sedang berjalan. Perasmian telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Johor Bahru.

Focus Group Discussion  Kajian Semula RKK Perindustrian Majlis Bandaraya Johor Bahru