MENU

14 November 2018 : Sekitar Bengkel '1 State 1 DCP Champion' yang berlangsung mulai hari ini di MPC Zon Selatan, Johor Bahru.Bengkel '1 State 1 DCP Champion' anjuran OSC MBJB (siri 2 dan siri 3) dengan kerjasama Malaysia Productivity Corporation (MPC), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) dan Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM).

Matlamat utama program '1 DCP Champion MBJB' ini ialah untuk menambahbaik kecekapan dan keberkesanan urusan memperoleh permit-permit pembinaan.Seramai 50 peserta dari 8 jabatan kerajaan dan persatuan telah hadir dalam program ini.

DCP CHAMPION