MENU

Fenomena ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan yang luas kepada warga banda raya khususnya. Kepentingan sosial dan kemasyarakatan juga tidak pernah dilupakan akan kepentingannya. Justeru, MBJB sentiasa menggerakkan kerjasama erat dengan warga bandar raya melalui penganjuran pelabagai program seperti LA21 dan juga program-program kemasyarakatan yang lain.

Tujuan akhirnya ialah mewujudkan masyarakat bernilai sosial yang tinggi di mana ia merupakan teras penanda aras kemajuan bandar raya Johor Bahru pada masa hadapan.

Meskipun kepesatan pembangunan turut menjanakan isu-isu perbandaran, namun pendekatan yang holistik dan seimbang diyakini dapat mewujudkan persekitaran mampan yang dapat memenuhi keperluan dan aspirasi keseluruhan warga kotanya sekaligus merealisasikan visi Majlis Bandaraya Johor Bahru iaitu Johor Bahru Bandaraya Antarabangsa, Berbudaya Dan Lestari.