MENU

Datuk Bandar MBJB

YANG BERHORMAT DATO' HAJI ADIB AZHARI BIN DAUD
DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

JABATAN PERNAH BERTUGAS

Bil.

Jawatan

Jabatan

Tempoh

1

Penolong Pegawai Daerah

Pejabat Daerah Segamat

01/03/1992 - 31/05/1995

2

Penolong Pengarah

(Pendaftar Hak Milik)

Pejabat Tanah dan Galian Johor

01/06/1995 - 15/07/2001

3

Penolong Pentadbir Tanah I

Pejabat Tanah Pontian

16/07/2001 - 31/12/2003

4

Penolong Pentadbir Tanah I

Pejabat Tanah Muar

01/01/2004 - 31/12/2004

5

Ketua Penolong Pegawai Daerah

Pejabat Daerah Kluang

01/01/2005 - 31/01/2006

6

Ketua Penolong Daerah /

Penolong Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah / Daerah Kecil Tangkak

01/02/2006 - 15/01/2007

7

Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Pontian

16/01/2007 - 31/07/2007

8

Ketua Penolong Pengarah (Pembangunan)

Pejabat Tanah dan Galian Johor

01/08/2007 - 31/08/2009

9

Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Johor Bahru

01/09/2009 - 02/06/2013

10

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Kluang

03/06/2013 - 20/06/2015

11

Pegawai Daerah

Pegawai Daerah Mersing

21/06/2015 - 16/01/2017

12

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah

17/01/2017 - 21/11/2017

13

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Iskandar Puteri

22/11/2017 - 16/11/2019

14

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Johor Bahru

17/11/2019 - kini