MENU
  Sistem Keterangan Manual
Sistem Maklumat Harta (e-Harta) (Single Sign On) Sistem semakan laporan cukai harta dan nilaian serta senarai akaun cukai harta dalaman  
Sistem Daftar Perbelanjaan (e-Perbelanjaan) (Single Sign On) Sistem kawalan perbelanjaan Jabatan/Bahagian MBJB  
Sistem Maklumat Suntikan (e-Suntikan) (Single Sign On) Sistem berkaitan dengan perkhidmatan suntikan pengendali makanan.
Sistem Visual Penguatkuasaan (Single Sign On) Sistem Visual Penguatkuasaan merupakan sistem aplikasi berasaskan teknologi pangkalan web berfungsi khusus untuk menyeragamkan kaedah menyimpan rekod dan visual tindakan penguatkuasaan dengan lebih sistematik.  Sistem ini dibangunkan secara online untuk memuatnaik visual dan menjana laporan berkaitan operasi yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang di MBJB.
   Sistem Pengurusan Aset MBJB (e-Aset) Sistem Pengurusan Aset merupakan sistem secara online yang dibangunkan untuk menguruskan aset-aset yang digunakan oleh jabatan, bahagian dan unit di MBJB.
   Sistem Daftar Kedatangan (e-Kedatangan) - Umum (Single Sign On) Sistem pengurusan kedatangan pegawai/anggota MBJB untuk capaian umum pegawai/anggota tanpa menggunakan Kod Pengguna atau Kata Laluan

@page_break@

  Sistem Keterangan Manual
Sistem Daftar Kedatangan (e-Kedatangan) - Penyelia (Single Sign On) Sistem pengurusan kedatangan pegawai/anggota MBJB untuk capaian penyelia cuti bagi setiap Jabatan/Bahagian/Unit di MBJB yang menggunakan Kod Pengguna dan Kata Laluan.
  Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Sistem Pengurusan Sumber Manusia Bersepadu secara online di semua bahagian/jabatan MBJB.  
  Sistem OSC-ONLINE (e-Submission) Permohonan OSC Online yang berkaitan dengan Kawalan Pembangunan dengan capaian modul e-penyerahan dan e-pemprosesan.  
  Sistem Pengurusan Delegasi (e-Delegasi) (Single Sign On) Sistem Pengurusan Delegasi merupakan sistem secara online yang dibangunkan untuk menguruskan rekod-rekod peserta delegasi yang menghadiri persidangan yang dianjurkan oleh jabatan, bahagian dan unit di MBJB.  
Sistem Penyemakan Tuntutan (e-Tuntutan) (Single Sign On) Aplikasi online penyemakan tuntutan bayaran oleh pembekal - pengguna Jabatan Kewangan  MBJB.  
  Sistem Kompaun Letak Kereta (e-Kompaun-LK) Aplikasi online sistem pengurusan kompaun kesalahan letak kereta  

@page_break@

  Sistem Keterangan Manual
  Sistem Penyemakan Tuntutan (e-Tuntutan) (Single Sign On) Aplikasi online penyemakan tuntutan bayaran oleh pembekal - pengguna Jabatan Kewangan  MBJB.  
  Sistem Kompaun Letak Kereta (e-Kompaun-LK) Aplikasi online sistem pengurusan kompaun kesalahan letak kereta  
  Sistem Pengurusan Sewaan (e-Sewaan) (Single Sign On) Aplikasi online untuk merekod dan menjana laporan  tempahan sewa kemudahan-kemudahan awam yang disediakan oleh MBJB.
  Sistem Tugasan Harian (e-Tugasan) (Single Sign On) Aplikasi intranet online yang digunakan oleh semua bahagian/jabatan MBJB di dalam merekod dan laporan tugasan setiap anggota/pegawai MBJB.   
  Sistem Pengurusan Dokumen (e-Dokumen) (Single Sign On) Aplikasi intranet online yang digunakan oleh semua bahagian/jabatan MBJB di dalam pengurusan dan penghantaran dokumen iaitu urusan pendaftaran dan pergerakan dokumen .  
Sistem Pengurusan Fail (e-Fail) (Single Sign On) Aplikasi intranet online yang digunakan oleh semua bahagian/jabatan MBJB di dalam pengurusan fail iaitu urusan pendaftaran dan pergerakan fail.