MENU

Unit Latihan dan Peperiksaan diwujudkan bagi meningkatkan kecekapan, keupayaan, kemahiran dan kebolehan anggota MBJB dalam bidang tugas yang dilaksanakan  serta meningkatkan pengetahuan bagi penghasilan kerja yang lebih proaktif, kreatif dan inovatif.  Selain daripada memotivasikan anggota, objektif utama latihan adalah memastikan semua anggota MBJB menghadiri sekurang-kurangnya (7) hari berkursus setahun sebagaimana keputusan Sistem Penarafan Bintang SPB-PBT mengikut fungsi-fungsi utama yang menjadi kebertanggungjawaban latihan.