MENU
Jabatan Kawalan Bangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pengarah Bangunan Haji Abd. Jalil bin Tasliman Pengarah Bangunan 07-2198201 07-2218384 jalilt@mbjb.gov.my
Unit Integriti & Pemodenan Pentadbiran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pengarah Integriti & Pemodenan Pentadbiran Mohamad Khairulanuar bin Esa Pengarah Integriti & Pemodenan Pentadbiran 07-2198107 07-2198116 khairulanuar@mbjb.gov.my
Jabatan Perancangan Pembangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pengarah Perancangan Datuk TPr.Affendi bin Ahamad Pengarah Perancangan 07-2198240 / 0197618456 07-2263696 affendi@mbjb.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pengarah Kewangan Haji Fadzil bin Talib Pengarah Kewangan 07-2198090 fadzilt@mbjb.gov.my
Bahagian Perpustakaan Sultan Ismail
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pustakawan Tengku Tarmizi bin Tengku Aziz Pustakawan 07-2391791 tengkutarmizi@mbjb.gov.my
Bahagian Sistem Maklumat Geografi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ketua Penolong Pengarah Sistem Maklumat Geografi (GIS) Gs. TPr. Nurazhani binti Bujang Ketua Penolong Pengarah Sistem Maklumat Geografi (GIS) 07-2198197 / 012-7584594 hani@mbjb.gov.my
Bahagian Kawalan Perancangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Penolong Pengarah Perancangan Pembangunan (Kawalan Perancangan) Noryadi bin Muhammad Penolong Pengarah Perancangan Pembangunan (Kawalan Perancangan) 07-2198214 noryadi@mbjb.gov.my
Jabatan Pengangkutan Bandar
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pengarah Pengangkutan Bandar Mohd Rafi bin Jasman Pengarah Pengangkutan Bandar 07-2267096 rafi@mbjb.gov.my
Bahagian Perolehan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Penolong Pengarah Ukur Bahan Norazeman bin Abd Ghani Penolong Pengarah Ukur Bahan norazeman@mbjb.gov.my
Bahagian Hasil & Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Timbalan Pengarah Kewangan (Bahagian Hasil & Kewangan Hajah Noor Zulilah binti Jaafar Timbalan Pengarah Kewangan (Bahagian Hasil & Kewangan 07-2198088 nzulila@mbjb.gov.my