MENU

Pelawat hendaklah berpakaian kemas dan sopan . Pelawat tidak dibenarkan masuk ke pejabat sekiranya arahan ini tidak dipatuhi.

Etika Pelawat