MENU
Previous

Julai 2021

Next
Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
Mesyuarat Berkaitan Maklumbalas Terhadap Pemerhatian Audit : Pengauditan Pematuhan Terhadap Perolehan Sebutharga, Tender Dan Rundingan Terus MBJB
4 Jul 2021 - 9:30am
 
Mesyuarat Pengisian Aktiviti di TMIYC
4 Jul 2021 - 11:30am
 
5
6
7
8
9
10
11
Mesyuarat Isu Banjir Di Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bil.18/2021
5 Jul 2021 - 8:00am
 
Taklimat Kepada Ahli-Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Johor Bahru
5 Jul 2021 - 2:00pm
 
Mesyuarat Penyelenggaraan Projek IRDA Bil. 7/2021
6 Jul 2021 - 2:00pm
 
Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Rizab Jalan Oleh Pihak Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd Bil.7/2021
6 Jul 2021 - 3:30pm
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil. 13/2021
7 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil. 3/2021
7 Jul 2021 - 10:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Bil. 2/2021
7 Jul 2021 - 11:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil. 2/2021
7 Jul 2021 - 12:00pm
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun
7 Jul 2021 - 1:00pm
 
Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat MBJB Bil. 2/2021
7 Jul 2021 - 2:00pm
 
Mesyuarat Industrial Park Management Committee (IPMC) di Peringkat MBJB Bil.3/2021
8 Jul 2021 - 9:30am
 
Mesyuarat Pra-Pengurusan Bil. 7A/2021
8 Jul 2021 - 11:30am
 
Perbincangan Berkaitan Pegangan Belum Bercukai Dalam Kawasan Peluasan MBJB
8 Jul 2021 - 2:00pm
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelesenan dan Penguatkuasaan Bil. 13/2021
12 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelesenan dan Penguatkuasaan Bil. 13/2021
12 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Kerja Prestasi Bayaran Bagi Kerja Perolehan 2018, 2019 dan 2020 Mengikut Jabatan Bil. 10/2021
12 Jul 2021 - 11:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal GIS Bil. 3/2021
12 Jul 2021 - 2:30pm
 
EXIT CONFERENCE - Pengauditan Pematuhan Terhadap Perolehan Sebutharga, Tender dan Rundingan Terus MBJB oleh Jabatan Audit Negara
13 Jul 2021 - 2:30pm
 
Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan Cukai Harta Bil. 5/2021
14 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Teknikal Penswastaan Bil. 5/2021
14 Jul 2021 - 10:00am
 
Mesyuarat Pra-Pengurusan Bil. 7B/2021
14 Jul 2021 - 2:30pm
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
Mesyuarat Jawatankuasa Taksiran Bil. 7/2021
19 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil. 14/2021
19 Jul 2021 - 9:30am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Bil. 8/2021
19 Jul 2021 - 10:30am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bil. 7/2021
19 Jul 2021 - 11:30am
 
Mesyuarat Pemantauan Kebun Kejiranan
19 Jul 2021 - 2:30pm
 
HARI KELEPASAN AM – HARI RAYA HAJI
20 Jul 2021 - 8:00am
 
MESYUARAT PENGURUSAN BIL. 7/2021
21 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Bil. 2/2021
21 Jul 2021 - 2:30pm
 
Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan Bil. 7/2021
22 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Pelancongan dan Alam Sekitar Bil. 7/2021
22 Jul 2021 - 10:00am
 
MMesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Lalulintas Bil. 7/2021
22 Jul 2021 - 11:00am
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
Mesyuarat Pemantauan Baki Deposit Bil. 4/2021
27 Jul 2021 - 9:00am
 
Mesyuarat Revitalisasi Pusat Bandar Bil. 7/2021
27 Jul 2021 - 11:00am
 
Mesyuarat Pre-Council
28 Jul 2021 - 8:00am
 
MESYUARAT PENUH BIL. 7/2021
28 Jul 2021 - 9:30am
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelesenan dan Penguatkuasaan Bil. 14/2021
29 Jul 2021 - 9:30am
 
Mesyuarat Kerja Prestasi Bayaran Bagi Kerja Perolehan 2018, 2019 dan 2020 Mengikut Jabatan Bil. 11/2021
29 Jul 2021 - 11:00am