MENU
Previous

Oktober 2018

Next
Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha
1
2
3
4
5
6
7
AUDIT PEMANTAUAN DAN PENARAFAN STANDARD BAHARU SISTEM PENGURUSAN KUALITI MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 1 Okt 2018 - 8:00am to 2 Okt 2018 - 5:00pm
 
MESYUARAT PRE-COUNCIL
3 Okt 2018 - 8:30am
 
MESYUARAT PENUH MBJB BIL 08/2018
3 Okt 2018 - 10:00am
 
Mesyuarat Penentuan bagi kerja-Kerja Kebersihan di Pusat Latihan Seri Gelam Dan Stadium Tertutup Dato' Suleiman Mohd Noor
3 Okt 2018 - 2:30pm
 
Mesyuarat Exit Conference Penyata Kewangan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
4 Okt 2018 - 9:30am
 
Mesyuarat Penetapan bagi Penganjuran Dan Lokasi Bazar Deepavali Tahun 2018 Dalam Kawasan Pentadbiran MBJB
4 Okt 2018 - 2:30pm
 
 
JB Wakeup Car Free Day
6 Okt 2018 - 7:00am
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
MESYUARAT PEMILIHAN LOGO SAMBUTAN JUBLI PERAK MBJB 8 Okt 2018 - 12:00am
 
 
MESYUARAT LEMBAGA PERLANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT
10 Okt 2018 - 8:00am
 
TAKLIMAT KAJIAN RANCANGAN KHAS (RKK) BANDARAYA JOHOR BAHRU
10 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA SETEMPAT OSC BIL 17/2018
10 Okt 2018 - 2:30pm
 
 
 
 
 
MESYUARAT JAWATANKUASA KESIHATAN & PELESENAN BIL 10A/2018
8 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT TRANSFORMASI JOHOR BAHRU
8 Okt 2018 - 2:30pm
 
15
16
17
18
19
20
21
HARI KELEPASAN AM - HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
15 Okt 2018 - 8:00pm
 
MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL PENSWASTAAN BIL 07/2018
16 Okt 2018 - 9:30am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL 3/2018
16 Okt 2018 - 2:30pm
 
LAWATAN AUDITAN PENARAFAN EKSA MBJB OLEH MAMPU 17 Okt 2018 - 8:00am to 18 Okt 2018 - 5:00pm
 
 
 
MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT BIL 03/2018
21 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN BIL 7/2018
17 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA PELANCONGAN & ALAM SEKITAR BIL 07/2018
17 Okt 2018 - 2:30pm
 
MESYUARAT DERAF AKHIR PERJANJIAN JUAL BELI (SPA) MENARA MBJB ANTARA MBJB DAN ASTAKA PADU
18 Okt 2018 - 2:30pm
 
MESYUARAT JAWATANKUASA LALULINTAS BIL 07/2018
18 Okt 2018 - 9:30pm
 
22
23
24
25
26
27
28
MESYUARAT JAWATANKUASA TAKSIRAN BIL 08/2018
22 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT OSC BIL 18/2018
22 Okt 2018 - 2:30pm
 
MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PERKARA AM BIL 8/2018
23 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PERKARA AM (PENSWASTAAN) BIL 5/2018
23 Okt 2018 - 11:30am
 
MESYUARAT JAWATANKUASA KESIHATAN & PELESENAN BIL 10B/2018
23 Okt 2018 - 2:30pm
 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA KARBON RENDAH ASIA DAN SERANTAU KALI KE 4
24 Okt 2018 - 2:00pm
 
LAWATAN INSPEKTORAT SISTEM PENRAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) 2018
25 Okt 2018 - 8:00am
 
 
 
TEMUDUGA
28 Okt 2018 - 9:00am
 
29
30
31
1
2
3
4
MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
29 Okt 2018 - 9:00am
 
MESYUARAT PRE-COUNCIL
30 Okt 2018 - 8:30am
 
MESYUARAT PENUH MBJB BIL 08/2018
30 Okt 2018 - 10:00am