MENU

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
MENARA MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
NO.1 JALAN LINGKARAN DALAM, BUKIT SENYUM,
80300 JOHOR BAHRU, JOHOR

 

ARAS

JABATAN/NO. TELEFON

1

LOBI (PENGAWAL KESELAMATAN)
07-2282530

3

UNIT ADUAN
07-2282532

 

TALIAN ADUAN
07-2198000

 

TOL FREE ADUAN
1-300-88-0146

4

TEKNOLOGI MAKLUMAT
07-2282521

 

PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
07-2282542

5

PELESENAN
07-2282549

 

PELESENAN (IKLAN)
07-2282513

 

COB
07-2282514

 

OSC
07-2282515

6

BAHAGIAN HASIL
07-2282555

 

BAHAGIAN PERBELANJAAN
07-2282523

 

BAHAGIAN UKUR BAHAN
07-2282534

7

JAB. PENILAIAN (PEJABAT PENGARAH & PENSWASTAAN)
07-2282580

 

JAB. PENILAIAN (UNIT TUNGGAKAN )
07-2282595

 

JAB. PENILAIAN (UNIT TEKNIKAL/UNIT PENILAI)
07-2282597

 

JAB. PENILAIAN (PENGURUSAN HARTA)
07-2282584

 

8

SUMBER MANUSIA
07-2282522

 

UNIT DASAR, INOVASI & LATIHAN
07-2282589

 

UNIT HAL EHWAL ISLAM
07-2282544

 

UNIT PENTADBIRAN
07-2282543

9

UNDANG-UNDANG
07-2282598

 

AUDIT DALAM
07-2282588

 

INTEGRITI
07-2282596

10 JAB. PERANCANG (KAWALAN PERANCANGAN)
07-2282548
  JAB. PERANCANG (RANCANGAN PEMAJUAN & PENGANTARABANGSAAN)
07-2282518
11 KAWALAN BANGUNAN
07-2282519
  PENGUATKUASAAN BANGUNAN
07-2282520
  PROJEK BANGUNAN
07-2282561
12 JAB. KERJA AWAM (BAHAGIAN KERJA AWAM)
07-2282524
  BAHAGIAN SALIRAN
07-2282516
13 PEJABAT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM
  PEJABAT SETIAUSAHA (PA SETIAUSAHA)
07-2282626
  PEJABAT AM PEJABAT SETIAUSAHA 
07-2282625
  FAX
07-2282624
  PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA (PA TIMBALAN SETIAUSAHA)
07-2282510
  PEJABAT AM PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA
07-2282511
  FAX
07-2282512
14 PEJABAT DATUK BANDAR (PA DATUK BANDAR)
07-2282600
  PEGAWAI KHAS PEJABAT DATUK BANDAR - PEGAWAI TADBIR N41
07-2212700
  FAX
07-2230169
  PEJABAT LUAR :
  TAPAK SEMAIAN
07-2446661
  LANDSKAP
07-2282536/07-2282570
  SWM
07-3317097
  SWM HOTLINE
1-800-88-7472
  PRESGO
07-3868000
  MBJB JOHOR JAYA
073573314