MENU

ANUGERAH KEJIRANAN HIJAU MBJB (Pembangunan Kebun Kejiranan)

Anugerah Kejiranan Hijau MBJB (Pembangunan Kebun Kejiranan) merupakan penghargaan di peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru kepada komuniti atas usaha dalam melaksanakan inisiatif pembangunan kebun kejiranan.

Dijemput warga bandaraya Johor Bahru untuk menyertai anugerah kejiranan hijau MBJB  (Pembangunan Kebun Kejiranan) yang julung kalinya diadakan bagi menyahut seruan pihak kerajaan untuk melestarikan alam sekitar bandaraya Johor Bahru.

Borang Penyertaan :  https://www.research.net/r/anugerahkejirananhijauMBJB

Anugerah Kejiranan Hijau

Pamplet Anugerah Kejiranan Hijau MBJB