MENU

Program Publisiti dan Penyertaan Awam Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Sungai Skudai Majlis Bandaraya Johor Bahru 2030 Dibuka Mulai 12 Oktober 2020 - 11 November 2020.

Pandangan dan penyertaan anda amat diperlukan bagi menjayakan program ini.

Penyertaan Secara Atas Talian  Melalui  RKK ONLINE     [ Penyertaan Awam Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Sungai Skudai MBJB Johor Bahru 2030 Secara Atas Talian]

LAPORAN DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)
[Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Sungai Skudai MBJB Johor Bahru 2030 Secara Atas Talian]

BORANG DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)
[Borang Penyertaan Awam Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Sungai Skudai MBJB Johor Bahru 2030]

RKK Sungai Skudai