MENU

23 April 2019 : Seluruh warga kerja MBJB telah meluangkan masa bagi membaca selama 10 minit bagi menyambut kempen 'Bangsa Johor Jom Baca' pada pagi ini. Perbadanan Perpustakaan Awam Johor #bangsajohormembaca #teammbjb

empen 'Bangsa Johor Jom Baca'