MENU

Pembentangan Bajet Johor 2017 - 17 November 2016

Analisis Bajet Johor 2017 Bersama:

1. Prof Datuk Noor Azlan Ghazali - Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara
2. Prof. Madya DR. Kassim Thukiman - Pensyarah di Fakulti Pengurusan Universiti teknologi Malaysia (UTM)
3. Encik Hahasrin Hashim - Pengarah Eksekutif Pusat Pembangunan Usahawan (EDC) Negeri Johor