AHLI JAWATANKUASAPUSPANITA  MBJB TAHUN 2019/2020

 

Pengerusi   

YDH Hajah Saleha binti Mohd Salleh

Timbalan Pengerusi  Puan Mazlifah binti Isa
Setiausaha     Puan Siti Khadijah binti Rappa
Penolong Setiausaha    Puan Siti Juraiha binti Bachok
Bendahari      Puan Arfah binti Idrus
Penolong Bendahari    Cik Norfaizah binti Abu
Ahli Jawatankuasa   Puan Hajah Maheran binti Yusoff
  Puan Hajah Ramlah binti Ismail
  Puan Fadzilah binti Abdul Rahim
  Puan Rasidah binti Abd Kadir
  Puan Sharifah Roziah binti Syed Abdul Ghafar
  Puan Nor Azah binti Nor Aziz
  Puan Hamidah binti Brahim @ Zol
  Cik Norfaizah binti Abu

File: