ANULAE SEMENANJUNG MALAYSIA

MISI

ANULAE sebagai Kesatuan Sekerja Unggul Bagi Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan

VISI

Komited Dalam Memperjuangkan Hak Serta Kepentingan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan

OBJEKTIF

Berfungsi Sebagai Rakan Kongsi Kepada Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan Di Dalam Usaha untuk Mewujudkan Tadbir Urus Yang Cemerlang, Gemilang SertaTerbilang Kearah Peningkatan Kualiti Dan Produktiviti

HALA TUJU

  • Melaksanakan Sistem Pengurusan dan Pentadbiran Yang Berkualiti, Cekap Dan Berkesan.
  • Merancang Serta Melaksana Program Pendidikan Dan Pembelajaran Secara Berterusan.
  • Melaksanakan Usaha Bagi Menambah Bilangan Cawangan/Kawasan Serta Meningkatkan Bilangan Keahlian Kesatuan.
  • Memperkasa Hubungan Rakan Kongsi Bijak.
  • Menyelaras Serta Menyelenggara Kes Perkhidmatan Ahli Secara Lebih Berkesan
  • Meningkatkan Sumber Pembiayaan Kesatuan Termasuk Melaksanakan Perbelanjaan Secara Berhemah.
  • Mengekal Serta Meningkatkan Produk Kebajikan Untuk Ahli.