MATLAMAT

Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat koperasi ini ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya mengikut prinsip Koperasi

FUNGSI

Fungsi utama Koperasi ialah Pengguna

AKTIVITI

  • Menjual barangan keperluan harian anggota
  • Menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan
  • Membeli, menjual, memindah hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih.
  • Melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta
  • Mengadakan subsidiary menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya
  • Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada Koperas-koperasi lain
  • Mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung

SENARAI AHLI LEMBAGA KOPERASI
KOPERASI ANGGOTA MAJLIS BANDARAYA
JOHOR BAHRU BERHAD

BIL NAMA JAWATAN
1 Tuan Haji Abdul Ghazali Bin Karim Pengerusi
2 Puan Hajah Inzura Binti Kosnin Setiausaha
3 Puan Nafizah binti Pangah @ Paat Bendahari
4 Encik Mokhzani Bin Haji Mislan ALK
5 Tuan Haji Wan Azmi Bin Wan Ahmad ALK
6 Encik Sulaiman Bin Ashari ALK
7 Encik Sarwan Bin Sirkam ALK
8 Encik Mohd Fadzil Suhaimi Bin Talibin ALK
9 En. Syamsulariffin bin Mustafa ALK
10 Mohd Adenan bin Marjon ALK