MENU
  1. Tadbir Urus Berkualiti, Berintegriti Tinggi Dan Modal Insan Yang Kompeten.
  2. Pengukuhan Kewangan Dan Kemampanan Pertumbuhan Ekonomi Bandaraya.
  3. Menerapkan Penggunaan Teknologi Baru Melalui Inovasi Berterusan.
  4. Perkhidmatan, Kemudahan Dan Infrastruktur Yang Berkualiti.
  5. Sejahtera dan Makmur Berteraskan Nilai-Nilai Kerohanian Dan Kemasyarakatan Yang Tinggi.
  6. Memacu Penyertaan Awam Yang Interaktif Dan Inklusif Di Dalam Memperkasa Pembangunan.
  7. Keseimbangan Pembangunan Dan Kelestarian Alam Sekitar.