MENU

Jabatan Pengurusan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Jabatan Kewangan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Perancangan Pembangunan

 • Bahagian Kawalan Perancangan
 • Bahagian Rancangan Pemajuan
 • Bahagian Transformasi dan Pengantarabangsaan

Jabatan Landskap

Jabatan Bangunan

Jabatan Pelesenan & Penguatkuasaan

Jabatan Penguatkuasaan

 • Bahagian Penguatkuasaan
 • Bahagian Direktori Penguatkuasaan

Jabatan Kesihatan

 • Bahagian Kesihatan Awam
 • Bahagian Alam Sekitar
 • Bahagian Promosi & Pendidikan Kesihatan

Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

 • Bahagian Perpustakaan Sultan Ismail
 • Bahagian Sosial, Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan
 • Bahagian Sukan
 • Bahagian Pembangunan Masyarakat