MENU

Timbalan Setiausaha MBJB 

MBJB Chief Information Officer (CIO) -  Timbalan Setiausaha , Majlis Bandaraya Johor Bahru

Nama                : HAJI ABDUL GHAZALI BIN KARIM

Emel                 : ghazali@mbjb.gov.my

No. Telefon       : 07-2198105

No. Faks           : 07-2230619

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  MBJB
  2. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan      keselamatan) adalah mencukupi
  3. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MBJB
  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MBJB