MENU
 
Cukai Harta yang dikenakan ke atas setiap pegangan bercukai boleh dibayar dua kali setahun :
 
Cukai Harta
Tempoh Bayaran
Penggal Pertama
Januari - Februari
Penggal Kedua
Julai - Ogos

Penggal Pertama (Januari - Jun)

Bil-bil cukai harta dikeluarkan pada bulan Januari setiap tahun dari tarikh akhir bayaran pada 28 Februari setiap tahun. Selepas tempoh tersebut notis lewat akan dikenakan.

Penggal Kedua (Julai - Disember)

Bil-bil cukai harta dikeluarkan pada bulan Julai setiap tahun dan tarikh akhir bayaran adalah pada 30 Ogos setiap tahun. Selepas tempoh tersebu tuntutan bayaran Cukai Harta akan dikenakan.

 
Pulangan Balik Cukai Harta / Remisi
 
Anda boleh membuat permohonan pulangan balik cukai harta/remisi sekiranya bangunan yang dimilik oleh anda TIDAK DIDIAMI / KOSONG dan masih dalam berkeadaan baik untuk didiami. Borang permohonan remisi dan syarat permohonan boleh diperolehi di Jabatan Penilaian, MBJB.
Apa Tindakan Anda Jika Bil Cukai Harta Tidak Diterima?
 
Sekiranya bil cukai harta tidak diterima sebagaimana tempoh yang telah ditetapkan, anda boleh mendapatkan sendiri bil tersebut di kaunter bayaran MBJB pada bila-bila masa waktu pejabat.

Kemudahan Pembayaran Cukai Harta Yang Disediakan

Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang disedikan oleh pihak MBJB iaitu :
 

Pembayaran di Kaunter MBJB
Pihak MBJB telah menyediakan kaunter pembayaran di pejabat MBJB serta kaunter bergerak iaitu e-NOBAS yang dibuka 7 kali seminggu di kawasan yang telah dijadualkan. Jadual e-NOBAS boleh didapati di dalam Laman Web Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Bayaran Secara Ansuran

Tunggakan cukai harta hanya dibenarkan untuk dibayar secara ansuran sekiranya jumlah tunggakan cukai harta adalah dalam jumlah yang besar. Borang Permohonan boleh diperolehi dari Jabtan Penilaian MBJB. Penetapan tempoh dan jumlah bayaran akan dibuat oleh pihak MBJB dengan persetujuan kedua-dua belah pihak.

Bayaran Melalui Pos

Bayaran cukai harta boleh dibuat melalui kiriman wang pos, cek dan Bank draf yang dipangkah "Akauan Penerima Sahaja" dan dibayar kepada Datuk Bandar, Majlis Bnadaraya Johor Bahru. Walau bagaimana pun cek persendirian tidak digalakkan.