MENU
Majlis Bandaraya Johor Bahru menyediakan permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan mengikut jenis-jenis perniagaan dan keperluan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama-sama permohonan, contoh-contoh borang yang digunakan, bayaran-bayaran yang dikenakan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pemohon atau pelesen. Ianya bagi memberi kemudahan kepada para peniaga untuk permohonan lesen premis perniagaan.
     
     
  Tatacara Permohonan dan Senarai Semak (Check List) Lesen Premis Perniagaan dan IKlan/Papan Tanda
  Dokumen Sokongan dan Syarat Tambahan
  Borang Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan